Hanukkah For Kids: Music and Coloring Pages

Why?

Sela is in Kindergarten. She loves to color, so I collected some coloring pages from around the web and made a crude, but effective coloring book.

Download: Kids Hanukkah Coloring Book

Music

I also made a Hanukkah playlist. It’s all Hebrew and Israeli. Next year I’ll add “Dreidel, Dreidel, Dreidel.” Most of the music came from YouTube:

You could also download the songs from this folder.

Lyrics to the Hanukkah Songs

באנו חושך לגרש
מילים: שרה לוי-תנאי

באנו חושך לגרש,
בידינו אור ואש.
כל אחד הוא אור קטן,
וכולנו אור איתן.

סורה חושך, הלאה שחור!
סורה מפני האור!

ציל-ציל-ציל בפעמונים,
מי אנחנו? – סביבונים.
לנו רגל אחת,
אם ניפול – גם לא נפחד.

סורה חושך, הלאה שחור!
סורה מפני האור!

אנו שובבים גדולים,
עליזים והוללים –
אך נדע יפה מאוד
לספר, לשיר, לרקוד.

סורה חושך, הלאה שחור!
סורה מפני האור!

מי ימלל גבורות ישראל
מילים: מנשה רבינא

מי ימלל גבורות ישראל,
אותן מי ימנה?
הן בכל דור יקום הגיבור
גואל העם.

שמע!
בימים ההם בזמן הזה
מכבי מושיע ופודה
ובימינו כל עם ישראל
יתאחד, יקום ויגאל.

מה? מה? תפוח אדמה
מתוך התכנית: חמש, ארבע, שלוש וחצי

מה? מה? תפוח אדמה
ומלח וקמח, ביצה.
אם את רוצה,
אפשר גם עם בצל,
אבל העיקר זה –
מה? מה? תפוח אדמה!
מה? מה? תפוח אדמה!

שרוולים מקופלים
וסינור לבן
בוא תשים את הכלים
פה על השולחן
מקלפים וגם חותכים
מרסקים ומועכים
ובכלי הכי גדול –
בוחשים הכל

מה? מה? תפוח אדמה…

אם יש כובע טבחים
זה בכלל נפלא
מרסקים וגם חותכים
בשמחה גדולה
בוחשים כל מה שיש
בוא תדליק כבר את האש
ובסיר הכי גדול –
נטגן הכל

מה? מה? תפוח אדמה…

מטגנים וגם הופכים
וגמרנו כבר
הלביבות נורא חמות
מי רוצה סוכר?
לבריאות, בתאבון
אל תחטוף, יש עוד המון
אם נגמור את המגש –
אז נכין חדש.

מה? מה? תפוח אדמה..

נר לי

נר לי, נר לי, נר לי דקיק
בחנוכה נרי אדליק
בחנוכה נרי יאיר
בחנוכה שירים אשיר

הנרות הללו

הנרות הללו שאנו מדליקין
הנרות הללו שאנו מדליקין
על הנסים ועל הנפלאות
ועל המלחמות ועל התשועות
שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו
בימים ההם, בימים ההם
בימים ההם, בזמן הזה

סביבון סוב סוב סוב

סביבון סוב סוב סוב,
חנוכה הוא חג טוב.
חנוכה הוא חג טוב,
סביבון סוב סוב סוב.

סוב נא סוב כה וכה,
נס גדול היה פה.
נס גדול היה פה,
סוב נא סוב כה וכה.

לכבוד החנוכה

מילים: חיים נחמן ביאלי

לי אבי הדליק נרות
ושמש לו אבוקה.
יודעים אתם לכבוד מה?
יודעים אתם לכבוד מה?
יודעים אתם לכבוד מה?
לכבוד החנוכה.

לי אימי נתנה לביבה
לביבה חמה, מתוקה.
יודעים אתם לכבוד מה?
יודעים אתם לכבוד מה?
יודעים אתם לכבוד מה?
לכבוד החנוכה.

לי דודי נתן סביבון
סביבון עופרת יצוקה.
יודעים אתם לכבוד מה?
יודעים אתם לכבוד מה?
יודעים אתם לכבוד מה?
לכבוד החנוכה!

חנוכה, חנוכה

חנוכה, חנוכה
חג יפה כל כך
חג של אור, חג של דרור
מי זה לא ישמח

על כל קיר נר מזהיר
על מגדל וגג
שירו נא חנוכה
אין כמוהו חג

חנוכה, חנוכה
חג חביב, מרנין
לביבות מתוקות
כך אמא תכין

לפידים ריקודים
סביבון סוב, סוב
חנוכה, חנוכה,
חנוכה חג טוב

ימי החנוכה

ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו,
בגיל ובשמחה ממלאים את ליבנו
לילה ויום סביבונינו יסוב
סופגניות נאכל בם לרוב.

האירו, הדליקו
נרות חנוכה רבים –
על הניסים ועל הנפלאות
אשר חוללו המכבים.

ניצחון המכבים נספר, נזמרה,
על האויבים אז ידם כי גברה
ירושלים שבה לתחיה
עם ישראל עשה תושיה.

האירו, הדליקו…

מעוז צור

מעוז צור ישועתי
לך נאה לשבח
תיכון בית תפילתי
ושם תודה נזבח
לעת תכין מטבח
מצר המנבח
אז אגמור
בשיר מזמור
חנוכת המזבח

יוונים נקבצו עלי
אזי בימי חשמנים
ופרצו חומות מגדלי
וטמאו כל השמנים
ומנותר קנקנים
נעשה נס לשושנים
בני בינה
ימי שמונה
קבעו שיר ורננים